מס ערך מוסף

משרדנו עורך ניתוחים של החבות במס ערך מוסף בעסקאות תוך בחינת זכאות לפטור ממס ולמס בשיעור אפס, וכן ליווי עוסקים למול דרישות רשויות המס ביחס לשומת עסקאות ו/או תשומות וכן מלווה את לקוחותיו בהליכים המתייחסים לחשבוניות פיקטיביות וייצוג עוסקים הן בהליכי השגה והן בערכאות משפטיות במסגרת הליך של ערעור.